Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hrajeme si ve škole i doma

10. 9. 2014

AKTUÁLNĚ:  VYŠLO 11. DUBNA 2014. Dostupné zde.

 

 

 V Nakladatelství Fraus právě vychází nová pracovní učebnice Hrajeme si ve škole i doma ke genetické metodě čtení v 1.ročníku s doložkou MŠMT. Doplní tak stávající dvoudílnou sadu tj. Začínáme číst a psát a Už čteme a píšeme sami.

Pracovní učebnice Hrajeme si ve škole i doma však může být využita jako doplněk k jakékoli učebnicové řadě pro genetickou metodu, není vázána přímo na učebnice Nakladatelství Fraus. Stejně tak může být zvolena jako procvičovací sešit k domácí přípravě, nebo využita k reedukaci pro žáky se specifickou poruchou učení (SPU). 

 

Učebnice má nové, netradiční pojetí. Skládá se  ze 40 pracovních listů. Ke každému z nich je připojena celá strana námětů pro práci ve škole i na doma. Pracovní listy tak nejsou pouhými "omalovánkami", ale jsou materiálem, se kterým se dá dlouhodoběji pracovat. Jsou založeny na prolínání všech složek jazykové výchovy s přesahem i do ostatních předmětů (mezipředmětové vztahy). Začínajcího kantora tak tato učebnice vede krok za krokem, zkušenému pak nabízí třeba nové náměty pro práci s dětmi. Učebnice pokrývá etapu velkých tiskacích písmen, tj. přibližně 1.pololetí školního roku.

 

Možná někoho napadne otázka, proč pokyny v učebnici jsou psány malým tiskacím písmem, když se jedná o genetickou metodu čtení? Je to právě proto, že tyto pokyny nejsou vůbec určeny dětem, ale především rodičům a učitelům. Předpokládá se pomoc a spolupráce dospělé osoby. Dítě by se nemělo učit samo, ale "hrát si" s někým - s rodiči, prarodiči ...

Stejně tak sebehodnocení v závěru knihy je psáno malými tiskacími písmeny, přestože je možno ho doplňovat průběžně. I tady se předpokládá pomoc dospělé osoby.  

 

Pracovní učebnice je dělena do čtyř základních témat:

2968.jpg

 1. průpravné období - listy pro rozvoj zrakového vnímání, sluchového vnímání, paměti, P-L orientace ...
 2. písmena - čtení a zápis písmen
 3. slova - čtení a zápis slov, slova se skupinami dě/tě/ně a di/ti/ni - dy/ty/ny, hry se slovy (slovní rébusy, slova se záměnou písmen, hry s významy slov, ukrytá slova...)
 4. věty - čtení a zápis vět, čtení s porozuměním

Pracovní učebnice se dle mého názoru stane velkým pomocníkem zejména pro rodiče žáků, kteří se touto metodou učí. Mají tak možnost si doma s dětmi jednotlivé úkoly znovu projít nebo vypracovat to, na co již není ve škole dostatek času. Nechybí ani Tip pro rodiče, což je další námět, jak si s dětmi hrát a rozvíjet jejich dílčí funkce, např. paměť, zrakové či sluchové vnímání a další.

Pro děti, které pracují rychleji je vždy připraven nějaký úkol navíc, který shrnuje již dříve nabyté poznatky. Jedná se o dokreslování obrázků, různé omalovánky či domalovánky, hry se slovy apod. Nebylo opomenuto ani sebehodnocení žáků ve formě "smajlíků"  v souladu s daným měsícem v roce či ročním obdobím.  Použili jsme např. šnečky, sluníčka, sněhuláky ... Dítě si vybarví jeden ze tří obrázků podle toho, jak se mu práce u každého jednotlivého listu dařila.

knihy.gif image by darmarka 

 

Co tedy v nové pracovní učebnici najdete?

 • 40 pracovních listů
 • pokyny pro práci s každým pracovním listem tak, aby bylo možno s ním dlouhodběji pracovat
 • tipy pro rodiče i učitele
 • kompletně zpracované průpravné období (listy pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání, prostorové orinetace, logického uvažování ...)
 • hrové prvky pro děti v podobě domin, obrázkových hádanek, slovních rébusů, omalovánek, dokreslovánek, stínových obrázků ...
 • náměty pro rozvoj jazykové výchovy - hry s rýmy, objevování různých významů slov
 • motivační říkanky pro jednotlivé etapy výuky - např. k určování náslovné hlásky, ke čtení slov, k dělení věty na jednotlivá slova ...
 • ikony pro sebehodnocení žáků u každého pracovního listu
 • prostor pro vlastní tvorbu žáků
 • četné ilustrace, které napomáhají chápání významu slov - obrázky k určování náslovné hlásky, obrázky slov na 3, 4 a pět písmen
 • sebehodnocení jednotlivých dílčích etap v závěru učebnice v souladu s etapami výuky dle genetické metody čtení

 

Přeji všem žákům, rodičům i učitelům, ať se vám s učebnicí dobře pracuje.  

 

line-žlutá-a-nůžky.GIF

Odkazy:

 

Ukázky práce s učebnicí mohou pedagogové čerpat např.na  :

 

 

zdroj použité fotografie (náhled obálky učebnice):

http://ucebnice.fraus.cz/hrajeme-si-ve-skole-i-doma/

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Hrajeme si ve škole i doma - nová pracovní učebnice Mgr. Lenky Syrové

Danuše Krainová, 26. 2. 2014 20:01

Dostává se nám do škol nová učebnice genetického čtení. Zastánci genetické metody čtení vědí, jak velký vliv má tato metoda na brzký nástup porozumění čtenému textu, čímž výrazně podporuje zájem dětí o čtení. Učebnice, která se nám nabízí, využívá nejrůznějších cvičení a úkolů, nepřeberné množství námětů a metodických pokynů k rozvoji čtení. Jeho porozumění i jeho techniku. Proto autorka ve své nové pracovní učebnici klade obrovský důraz na přípravné období ve čtení a zároveň rozvoj dílčích složek vnímání. Bohaté ilustrace a texty, množství nápadů a her budou jistě skvělým motivačním prostředkem k osvojování tajemství čteného slova u dětí. Vše velmi přehledně uspořádané, logicky členěné, se zřetelnými pokyny pro děti i jejich rodiče. My učitelé dostáváme do rukou ucelenou publikaci, koncepčně promýšlenou a propracovanou, což svědčí o bohatých zkušenostech autorky i jejím nadčasovém pojetí v přístupu ke všem žákům bez rozdílů. Těm pomalejším i těm rychlejším, těm slabším i těm vyspělejším. Doporučuji učebnici k zakoupení a těším se na její vydání.