Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stolní hry a puzzle pro výuku angličtiny (MŠ, ZŠ)

27. 2. 2009

Stolní hry a puzzle pro výuku anglického jazyka. Hry jsou určeny pro děti od 3 let věku, jsou tedy vhodné pro MŠ a ZŠ.  Některé z nich bych doporučila i jako názornou pomůcku pro děti se specifickými poruchami učení.

Každou hru lze nadále obměňovat, takže učitel získá podklady pro  mnoho tvořivých činností pro své žáky.

 

Měla jsem možnost se seznámit s hrou TELL THE TIME a PASS THE WORD.

 

ObrazekTELL THE TIME - lotto k procvičování času v angličtině. Hra je určena nejlépe pro 2 nebo 4 hráče. Každý obdrží 1-2 karty (dle počtu hráčů). Na každé kartě je 6 obrázků, které představují činnosti během dne (vstávání, psaní dopisu, sledování televize...) s uvedením času.  Malé kartičky se stejnými obrázky umístíme doprostřed stolu obrázky dolů. První hráč obrátí kartičku a vytvoří větu např.: I fly a kite at half past three. Ostatní dávají bedlivě pozor a sledují, zda se jim kartička zrovna nehodí. Kdo má na své kartě týž obrázek zvolá "Time" a kartičku si přiloží na svou hrací desku. Kdo ji zcela zaplní zvolá: "Time out" a hra končí.

 

Další obměny s využitím pomůcek z této hry:

 • Tvoření vět: Kartičky leží obrázky dolů. Hráči sedí v kruhu. První hráč otočí kartičku a utvoří větu. Když se mu to podaří, kartičku si ponechá. Hráč s nejvyšším počtem kartiček vyhrává. Obměna: Tvoříme věty ve 3. osobě j. č., např. He writes a letter.
 • Minulý čas - tvoříme věty v minulém čase: např.write a letter - I wrote a letter yesterday.
 • Jakou kartičku mám? - Vybereme např. 6 kartiček,Obrazek prohlédneme si činnosti na kartičkách. První hráč vybere kartičku tak, aby ji ostatní hráči neviděli. Ostatní se pomocí otázek snaží zjistit, jakou kartičku hráč drží. Např. Do you write a letter? Do you fly a kite?... Touto hrou procvičíme nejen tvoření otázek v přítomném čase prostém, ale také krátké odpovědi.
 •  Kimova hra - Učitel vybere dle vyspělosti hráčů několik kartiček. Žáci je po určitou dobu sledují a snaží si zapamatovat všechny činnosti popsané na kartičkách. Po uplynutí časového limitu sepíší na papír všechna slovesa, která si zapamatovali. Hra procvičí názvy činností během dne. Obměna: Odebereme jednu kartičku. Která nám chybí?

   

   

 PASS THE WORD - hra k procvičení skládání slov z písmen v určitém časovém limitu. Jedná se o souboj žáka s přesýpacími hodinami.

ObrazekTuto pomůcku bych doporučila pro žáky se specifickými poruchami učení, neboť je procvičováno tvoření slov z písmen. Hrací díly jsou dostatečně velké, snadno se s nimi manipuluje. Žák si fixuje rozdíl mezi psanou a mluvenou podobou anglických slov. Hra rovněž procvičuje anglické hláskování (spelling).

Další možnosti využití hry:

 • Kdo sestaví nejdříve svá slova? Dle počtu hráčů přidělíme nejdříve obrázkové části. Ostatní kartičky leží na hromádce, písmeny dolů. Hráči si postupně z hromádky odebírají vždy po jednom písmenu. Pokud se jim písmenko "hodí", piloží si ho ke slovu. Když jejich slova toto písmeno neobsahují, vrátí ho nazpět. Hráč, který nejdříve poskládá všechna svá slova vyhrává.
 • Přidej obrázek ke slovu - Dále můžeme ve hře pokračovat tak, že odebereme od slov jen obrázkovou část. Kartičky položíme obrázky dolů. Hráči si postupně z hromádky odebírají 1 kartičku. Kdo nejdříve přiřadí obrázky ke slovům?
 • Slovní hadi - vybereme si jeden z obrázků a sestavíme první slovo. Další slovo začíná posledním písmenem. Např. obrázek star - poskládáme slovo star - dále se pokusíme vytvořit slovo, které končí písmenem "r". Vytvoříme takto řadu slov, např.: starabbitapurple... Kdo vytvoří nejdelšího slovního hada. Hra procvičuje tvoření slov, rozlišení hranic slov v písmu.
 • Hláskování - hráči sedí v kruhu, kartičky jsou položeny písmenyObrazek dolů. Hráč, který je na řadě si vytáhne jedno písmeno. Jakmile ho správně vyhláskuje, ponechá si ho. Hráč s nejvyšším počtem kartiček vyhrává.
 • Utvoř slovo - Hráči si vytáhnou písmeno. Jejich úkolem je vytvořit slovo, které dané písmeno obsahuje.
 • Co nejvíce slov - Vylosujeme písmenko. Úkolem dětí je vyjmenovat  (napsat) co nejvíce slov, která v angličtině začínají daným písmenem.
 • Bingo - hráči si nakreslí na papír mřížku o devíti polích (3 x 3). Učitel losuje písmena. Jakmile ho má hráč na kartě, zakřížkuje si ho. Kdo nejdříve proškrtá řadu, sloupec či úhlopříčku s písmeny vyhrává.

 

Závěrem: S nákupem těchto her tvořivý učitel získá podklady pro mnoho dalších aktivizujícíh činností do výuky.

Velmi pozitivně hodnotím: didaktický účel her, barevné provedení, kvalitu použitého materiálu.

 

 

 

ODKAZY:

Zdroj fotografií: http://www.anglictina-hry.cz/