Jdi na obsah Jdi na menu
 


Now or every day?

1. 12. 2013

cimg0082.jpg

 Vyzkoušela jsem stolní hru NOW OR EVERY DAY od firmy www.anglictina-hry.cz určenou pro 1.stupeň základní školy. Nicméně si myslím, že najde své uplatnění i na 2.stupni. I tam si přece děti rády hrají a zkoušejí nové věci.

 

 

 

 

Hra se skládá z:

cimg0094.jpg

  • 1x hrací desky se zájmeny
  • 2x 35 ks karet se slovesy
  • 1x točítko pro rozlišení přítomného času prostého (every day) nebo průběhového (now)
  • 1x hrací kostky s čísly od 1 do 6 (číslům na hrací kostce odpovídají příslušná zájmena, např. 1 = I, 2 = you ... atd.)

 

 

Celkem je možno hrát dvě hry:

cimg0083.jpg

1. klasické pexeso s využitím karet se slovesy

cimg0089.jpg

2. hru na rozlišování přítomného prostého a přítomného průběhového času, při které využíváme i ostatní součásti hry, tj. točítko, hrací desku se zájmeny a kostku s čísly. Smyslem této hry je tvořit gramaticky správné věty, tj. slovesa aktivně užívat v přítomném prostém či průběhovém čase podle prvku náhody (tj. točítko). Věta má potom tvar zájmeno + slovesný tvar, např. I am speeping./He sleeps. Za každou správně sestavenou větu si hráč kartu ponechá. Vítězí ten, kdo získá nejvíce karet.

Na točítku se objevuje také červená výseč, pro kterou platí jedno ze dvou dohodnutých pravidel:

a) hráč netvoří větu a kartu získá automaticky

b) utvoří větu a musí ji doplnit o další větný člen (o alespoň jedno další slovo).

 

Přínosem obou her je:

cimg0085.jpg

  • opakování sloves
  • upevňování slovosledu anglické oznamovací věty (zájmeno + slovesný tvar + další větný člen)
  • upevňování gramatické struktury přítomných časů

 

 

Další možnosti využití pomůcky:

 

 SLOVESA JAKO LOSOVÁTKA

Pokud děti potřebujeme rozdělit do dvojic, vybereme si odpovídající počet kartiček se slovesy. Pracovat spolu budou děti, které mají na kartičce stejné sloveso.

 SLOVESA JAKO TEST PAMĚTI

Děti stojí v kruhu kolem stolu, na který učitel vyloží 5 sloves. Poté je zakryje šátkem. Kdo je dokáže všechny vyjmenovat? Postupně můžeme navyšovat počet sloves k zapamatování.

SLOVESA  -  CO NÁM CHYBÍ?

Na stůl vyložíme řadu 5-8 sloves. Postupně si ji přečteme. Poté si děti zakryjí oči a učitel odebere jedno sloveso. Co nám zmizelo? Děti se dále pokusí přečíst celou řadu sloves i s tím, které chybí.

 SLOVESA  - NAPÍŠEŠ PŘÍBĚH (pro starší děti)

Starší děti si vylosují 3 slovesa. Jejich úkolem je napsat krátký příběh tak, aby daná slovesa použily v příběhu.

 BĚHACÍ DIKTÁT

Po třídě umístíme např. 10 sloves. Hrají dvojice. Jeden hráč je zapisovatel, úkolem druhého hráče je hledat ve třídě slovesa, zapamatovat si je  a "přinášet" je k zapsání zapisovateli. Která skupinka jako první má všech 10 sloves, vyhrává.

NEÚPLNÝ TEXT (pro starší děti)

Vymyslíme krátký text v přítomném čase. Žákům nakopírujeme text bez slovesných časů. Jejich úkolem bude text doplnit. Slovesa, která mají použít, budou mít ve třídě na různých viditelných místech, např. na okně, na katedře, ... Děti nejdříve vyhledají slovesa k doplnění, následně vyhledají v textu místo, kam sloveso patří a použijí ho ve správném čase.

 

Závěrem:

Hra slouží k procvičování přítomných časů a sloves a upevňování slovosledu anglické oznamovací věty. Své uplatnění najde nejen na 1.stupni základní školy, ale taktéž na vyšším stupni školy v různých zájmových útvarech či školní družině. Kromě dvou nabízených her, lze vytvářet další hry s využitím daných pomůcek.