Jdi na obsah Jdi na menu
 


MY BODY - puzzle

1. 1. 2011

Jak zopakovat názvy lidského těla v angličtině a přitom se ještě dozvědět spoustu zajímavých informací?

im000071.jpgJednou z možností je např. využití puzzle My body. Puzzle je dodáváno v pevné krabici s praktickým otvorem nahoře pro vhazování jednotlivých dílků, což přispívá i k rychlejšímu úklidu celého souboru. Jednotlivé dílky puzzle (36 a 50 dílů) jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného papíru.
 
My body obsahuje 2 skládačky – tělo zevnitř – obrázek dívky (názvy vnitřních  orgánů, ale také pojmy jako svaly, kostiim000068.jpg apod.) a tělo zvenčí – obrázek chlapce (popis jednotlivých částí těla).
Jak s pomůckou pracovat v běžné třídě?
Skládání na čas – stejně početné skupině dětí měříme čas, za který puzzle dokáže složit (dlouhodobější úkol). V každé hodině tak může skládat jedna skupinka dětí, zatímco druhá plní jiný úkol, např. přiřazuje části lidského těla na pracovním listě. Můžeme pořádat i závody ve skládání např. chlapci proti děvčatům apod.
 Práce se slovníkem – hledáme ve slovníku slova, která neznáme. Např. na 1. stupni se běžně neprobírají názvy vnitřních orgánů, ale proč se nedozvědět něco nového?
Práce ve skupinách – Přepíšeme si informace (jednotlivé zajímavosti)im000069.jpg v běžném textovém editoru, každá skupinka dostane k přeložení 2-3 krátké texty. Na závěr hodiny si jednotlivé skupiny informace vymění. Hezky se dá použít i metoda skládankového učení z Kritického myšlení.
Test paměti – Na hromádku si dáme jen názvy jednotlivých částí těla či vnitřních orgánů textem dolů. Děti si postupně vyberou kartičku a snaží se slovíčko přeložit (případně si vzpomenout na zajímavost, kterou jsme se o této části těla dozvěděli).
Ťukaná – hra pro menší skupinku dětí. Názvy jednotlivých částí těla dáme na zem (lavici) textem nahoru. Děti sedí (stojí) v kruhu kolem těchto kartiček, ruce mají za zády. Učitel říká české názvy, např. koleno. Kdoim000066.jpg první z dětí „ťukne“ na kartičku KNEE, smí si ji ponechat (má bod). Kdo získá nejvíce bodů?
Ano/ne – hra: dítě si myslí na nějakou část těla. Ostatní se snaží pomoc otázek, na které se dá odpovědět ano/ne (yes/no) uhádnout o kterou část jde.
 
Závěrem:
  • pomůcka v kvalitním provedení, která slouží k zopakování částí lidského těla
  • pomůcka k rozvoji klíčových kompetencí žáků, např. k řešení problémů či sociální
  • zdroj zábavy i poučení
Více informací o pomůcce a dalších sadách (povolání, pohádky, farma, džungle, školní den, víkend....)