Jdi na obsah Jdi na menu
 


ANTONYMS and SYNONYMS

19. 5. 2010

PRODUKT

ANTONYMS  & SYNONYMS

DRUH

hrací karty

KATEGORIE

mírně pokročilí, ZŠ, SŠ

VÝROBCE

Grammar GameCards

CENA

219,- Kč (ke dni 16. 5. 2010)

PRODEJCE

ObrazekAngličtina-hry

 

ANTONYMS & SYNONYMS jsou hrací karty pro 1 až 6 hráčů.

Hra obsahuje – 52 hracích karet, pravidla hry v angličtině a karty Obrazekse správnými dvojicemi (dvojice synonym a antonym).

synonyma = slova stejného významu, např. noisy/loud

antonyma = slova opačného významu, např. long/short

 

Možnosti využití:

PEXESO – všechny karty rozložíme na stůl obrázkem dolů. Hráči Obrazekhledají dvojice synonym. K rozšiřování slovní zásoby napomáhají i grafické prvky – ilustrace a barva. Slova stejného významu budou mít vždy shodnou barvu (světle nebo tmavě zelenou) a budou mít shodný obrázek.  Do hry se tak mohou snadno zapojit i žáci s nižší slovní zásobou.

Obměna: domluvíme se, že dvojici budou tvořit slova opačného významu. Jedná se o obtížnější variantu hry, spíše pro starší žáky. V takové dvojici potom jedna karta je světle zelená, druhá tmavě zelená a obrázek se neshoduje (např. starý a mladý: old/young).

ObrazekKARETNÍ HRA -  každý hráč dostane do začátku hry pět karet, zbytek se umístí na hrací desku (obrázkem dolů). Hráč, který je na řadě, si vezme z hromádky jednu kartu. Na stůl vyloží karty, které tvoří dvojici (viz příslušný seznam správných dvojic v balení hry). V příštím kole si dobere karty z hromádky tak, aby opět měl 5 karet. Jestliže hráč nemůže sestavit dvojici, položí na stůl kartu obrázkem nahoru. Ostatní hráči se tak mohou rozhodnout, zda si doberou kartu z hromádky nebo použijí odloženou kartu spoluhráče.

Před samotnou hrou se hráči domluví, zda dvojice tvoří karty shodného nebo opačného významu.

ROZLOSOVÁNÍ DVOJIC – Někdy potřebujeme žáky rozdělit do Obrazekdvojic k další společné práci, např. nacvičení rozhovoru apod. K tomu účelu nám dobře poslouží karty synonyms & antonyms. Předem si připravíme příslušný počet karet dle počtu přítomných žáků. Každý žák si vybere jednu kartu, poté si najde partnera dle předem zadaných pravidel (žáka, který má na kartě slovo stejného/opačného významu). Tímto rozlosováním vytvoříme různorodé dvojice.

 

 

Sadu karet můžeme využít i k rozšiřování slovní zásoby, opakování slovíček či gramatického učiva, např.:

ObrazekDOPLŇ VHODNÉ PODSTATNÉ JMÉNO – hraje menší skupinka žáků. Karty umístí na hromádku, obrázky dolů. První hráč otočí kartu a snaží se doplnit vhodné podstatné jméno. Když se mu to povede v daném časovém limitu (můžeme využít malé přesýpací hodiny ze hry Pass the word, nebo můžeme počítat např. do 10), kartičku si ponechá. Hráč s nejvyšším počtem takto získaných karet se stává vítězem. Např. hráč si vytáhne kartu OLD – utvoří slovní spojení an old dog.

POUŽIJ VE VĚTĚ -  úkolem žáků je vytvořit s daným přídavným jménem celou větu.

Obměna: Hrajeme v malé skupince. Žák, který je na řadě utvoří větu s daným slovem. Za správnou větu získává bod. Úkolem ostatních hráčů je vytvořit opačnou větu, za což také získají bod (musejí se soustředit na to, co říká právě hráč na tahu). Např. OLD(karta) – My father is old (hráč na řadě). My father is young (jakýkoli další hráč ze skupiny).

VYSTUPŇUJ – např.: old / older / the oldest

NAPIŠ KRÁTKÝ PŘÍBĚH – žák si vylosuje předem dohodnutý počet karet, např. 4. Jeho úkolem je sepsat krátký příběh s využitím zadaných přídavných jmen.

ObrazekREAGUJ POHYBEM – se žáky si domluvíme pohyb pro vyjádření souhlasu (např. žák se postaví) a vyjádření nesouhlasu (např. žák položí hlavu na lavici a předstírá spánek).

Učitel zadává žákům otázky, na které reagují pohybem, např.:

a)    Slovo opačného významu ke slovu OLD je ELDERLY. (Není pravda, žáci předstírají spánek. Kdo se splete, má trestný bod.)

b)   Mohou slova YOUTHFUL a KIND tvořit dvojici? (Ne, nejedná se o slova stejného ani opačného významu.)

c)    Mají slova YOUNG a YOUTHFUL stejný význam? (Ano.)

SOUTĚŽ TÝMŮ – hráče rozdělíme do dvou nebo třech týmů. Předem se domluvíme, zda budeme pracovat se slovy stejného nebo opačného významu. Učitel vytáhne z balíčku jednu kartu, např. OLD a určí, že dvojici tvoří slovo stejného významu. Družstvo, které jako první doplní správný výraz, získává bod.

ANTONYMA NA ČAS – hráče rozdělíme do družstev. Úkolem každého družstva je sestavit dvojice protikladných slov na čas.

 

Závěrem:

  • Uvedený zásobník aktivit není konečný. Tvořivý učitel si jistě Obrazeksám vymyslí další způsoby, jak tyto karty využít ve výuce.
  • Hru bych doporučila pro děti spíše 2. stupně ZŠ nebo žáky SŠ. Po úpravě (doporučila bych hrát jen s polovinou karet, vynechat obtížnější slova), lze karty použít i se žáky 1. stupně (4. až 5. ročník).
  • Karty lze využít k rozšiřování slovní zásoby, opakování mluvnického učiva (stavba věty, stupňování přídavných jmen) nebo k rozdělení žáků do dvojic.
  • Hrací karty jsou přenosné, takže hrát můžeme prakticky všude: na jazykovém táboře, ve škole, ve vlaku...

 

ObrazekDalší informace o hře a možnost zakoupení

Další karetní hry v nabídce