Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skládankové učení

27. 3. 2015

Vyzkoušeli jsme si jednu z metod kooperativního učení tzv. Skládankové učení (práce v domovských a expertních skupinách). To vede děti k vzájemné spolupráci, respektu, rozdělení rolí a předávání informací.

 

upload_-1-5-.jpgNejdříve si děti vylosovaly svou domovskou skupinu (modrá, žlutá, červená) a číslo, které znamenalo, kterou část textu mají děti přidělenu k nastudování. Tématem byl život ve středověku, takže 1 se věnovala šlechtě, 2 církvi, 3 životu na vesnici, 4 životu ve městě. V domovské skupině děti nastudovaly svou část textu a jejich úkolem bylo najít odpovědi na dvě předem dané otázky.

upload_-1-10-.jpg

Po uplynutí času pro práci v domovských skupinách se děti přesunuly do expertních skupin. Zde byli experti na život ve městech, na vesnici, život šlechty a církve. Jejich úkolem bylo diskutovat o přečteném textu, informace si zpřesňovat či doplnit.

 

Poté se děti vrátily do původních domovských skupin, kde měly za úkol předat nabyté poznatky ostatním členům týmu tak, aby každý dokázal odpovědět na otázky ze všech čtyřech oblastí. Některým skupinám se vedlo výtečně, jinde práce trošku vázla ...

 

V závěru hodiny si děti vylosovaly lísteček, na kterém byla otázka k zodpovězení z jakékoliv ze čtyř oblastí. Následně jsme vyhodnotili a odměnili práci jednotlivých týmů.