Jdi na obsah Jdi na menu
 


EKOSYSTÉM PARK

20. 9. 2014

 Ve středu 18. září nám počasí přálo, takže jsme mohli realizovat naplánovanou výuku v parku A.Sikory.

 

p_20140917_120610.jpg 

fotogalerie - výuka v parku

 

Tématem dne byl ekosystém park. Výuku vedla studentka 5.ročníku Pdf MU v Brně.

 

 • zopakovali jsme co je to ekosystém
 • hledali jsme v parku příklady živé a neživé přírody, příklady dřevin, keřů a bylin, příklady obratlovců a bazobratlých živočichů ...
 • nakreslili jsme si strom a popsali jeho části
 • připomenuli jsme rozdíl mezi stromem a keřem
 • zopakovali jsme složení listu (čepel a řapík)
 • třídili jsme listy na jednoduché a složené
 • učili jsme se pracovat s jednoduchým klíčem k určování přírodnin
 • zvládli jsme i základní orientaci v klíči k určování dřevin
 • učili jsme se všímat tvarů listů, naučili jsme se i nové pojmy vztahující se k listům složeným (zpeřené a dlanitě složené) a k listům jednoduchým (zpeřeně dělené a dlanitě zpeřené)
 • pracovali jsme s plánkem parku
 • pomocí kelímkové lupy jsme pozorovali bezobratlé živočichy (ruměnici pospolnou, pavoučka, mravence)

 

Po úvodní, výukové části následovala praktická aktivita pro děti. Jejich úkolem bylo, aby žáci ve tříčlenných skupinách pracovali s plánkem parku a dokázali se v něm orientovat. Děti si prošly celý park a k číslům na plánku dopisovaly názvy objektů, např. rybník, hřiště, altán ... Dále si děti všímaly barevných ploch v plánku. Ty označovaly jednotlivé druhy stromů. Podle předem připraveného zjednodušeného klíče, děti tyto stromy určily. Po závěrečné kontrole a vyhodnocení tematického dne jsme se vrátili do školy bohatší o nové poznatky a zkušenosti v podobě prožitkové pedagogiky. 

 

Učivo:

 • Vlastivěda - práce s plánem, orientace plánu, mapa a plán, čtení v plánu
 • Přírodověda - ekosystém park, živá a neživá příroda, obratlovci a bezobratlí, strom a keř, části stromu, práce s klíčem k určování přírodnin, stromy listnaté a jehličnaté