Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁŘÍ - čtení

24. 9. 2011

 

Naše obvyklé činnosti v hodinách českého jazyka

 

 Den zahajujeme s dětmi vždy čtením vzkazu ve formě jedné věty. Používáme velká tiskací písmena. Každé slovo čteme po písmenkách, poté zkusíme "dát slovo dohromady". Ve vzkazu obtáhneme barevně nám již známá písmenka.

 Pozn.: Od 15. září si již ranní vzkazy připravují samy děti.

 

Následuje obvykle pohybová hra, poslední oblíbenou jsou Indiáni.

 

V kruhu na koberci pracujeme s obrázky:

 • hledáme slova, která začínají danou hláskou
 • říkáme, co mají společného např. ananas, auto a album (písmeno A na začátku)
 • kolíčkem označujeme u obrázků, zda danou samohlásku mají na začátku, uvnitř nebo na konci slova
 • na pozici hlásky ve slovech máme i pohybovou hru
 • mluvíme marťanštinou, např. L-I-S-T = list 
 • vytleskáváme slova (nepoužíváme však pojem: slabika!)
 • dáváme si hádanky, které tvoříme k obrázkům

 

opakujeme si známá písmenka

 • píšeme je do vzduchu prstem nebo vleže na zádech
 • písmenka píšeme na záda spolužákovi
 • modelujeme písmenka z chlupatých drátků
 • vyhledáváme písmenka v textu (noviny, reklamní letáky)
 • poznáváme písmenka hmatem
 • čteme písmenka z tabule po řádcích či sloupcích

 

Poté pracujeme s učebnicí nebo pracovním sešitem.

 

obrazek-a-s-tin.pngDnes (13. 9. 2011) jsme si hráli se stínovým dominem. Každé dítě dostalo 3  kartičky. Muselo rozpoznat poslední obrázek ve formě stínu a vyhláskovat ho. Na obrázku je náš vytvořený had.

cimg1081.jpg 

Další hodina českého jazyka je obvykle věnována vyvození nového písmenka ve formě pohádek, které podporují zapamatování tvaru písmene. Nové písmenko nám vždy oznamuje kouzelný zvoneček.

 

Novému písmenu obvykle věnujeme dvě vyučovcí hodiny.

1. hodina = vyvození nového písmene pohádkou, uchopení nového písmene smysly

HMAT - vytrhávání písmene z novinového papíru, manipulace s chlupatými drátky, psaní písmene do vzduchu nebo na záda spolužákovi, obtahování tvaru písmene na tabuli

ZRAK - vyhledávání tvaru písmene na tabuli, hra na: Mazálka, Škrtálka, Podtrhoválka ..., dokreslování tvaru písmene

SLUCH - hra: hláska nás probudí, tvoření slov na dané psímeno, určování pozice hlásky ve slově, spojení písmene s říkankou či písničkou

2. hodina = procvičování, psaní písmene, upevnění formou didaktických her, opakování probraných písmen

 

Průběžně zařazujeme čtení, vyprávění o přečteném  a psaní

Aktualizace: Dne 16. 9. jsme dočetli naši první pohádkovou knížku, kterou nám zapůjčila Natálka. Dětem se moc líbila. Děti mají čtení příběhů moc rády. Některé si lehnou na koberec, jiné sedí, pár dětí zůstává v lavicích a vybarvují si obrázky nebo si kreslí a všichni tiše poslouchají.

Jsou to pozorní posluchači, protože dokáží odpovědět i mnohé moje záludné dotazy k přečtenému :-)).

Od 22. září již začínáme skládat jednoduchá slova - známe již všechny samohlásky a písmena T, P. Skládáme slova z PET víček, nadále procvičujeme skládání i rozklad slov sluchovou cestou.

Náměty k procvičování:

písmenkové pexeso

pexeso - velká tiskací písmena

pexeso - velká písmena 

 

 

NAŠE VÝUKA GENETICKÉ METODY ČTENÍ:

 

  OSTATNÍ: