Jdi na obsah Jdi na menu
 


GENETICKÁ METODA ČTENÍ

10. 9. 2011

 

GENETICKÁ METODA ČTENÍ

 

 

cimg0608.jpg

 

Základy genetické metody položil již v roce 1912 Josef Kožíšek v čítance Poupata.

 

 

 V moderním pojetí ji zpracovala PhDr. Jarmila Wagnerová, CsC. V nakladatelství  SPN tak byla

cimg0614.jpg

 vydána sada, obsahující:

 • učebnici Učíme se číst
 • pracovní sešit
 • metodickou příručku pro učitele
 • Čítanku pro prvňáčky, ve které jsou texty psány jen velkými tiskacími písmeny.

  

CO JE JINAK?

analyticko-syntetická metoda genetická metoda

SLABIKOVÁNÍ

Nejdříve děti z hlásek skládají slabiku, skládáním slabik vzniká slovo,

např.: T- E = TE, T - A = TA, TE + TA = TETA.

HLÁSKOVÁNÍ, ČTENÍ CELÉHO SLOVA NAJEDNOU

Čteme po hláskách celé slovo najednou, neslabikujeme!

T- E -T -A = TETA.

4 TVARY PÍSMEN NAJEDNOU

děti se hned učí 4 tvary písmen 

JEN VELKÁ TISKACÍ PÍSMENA

děti se učí nejdříve jen jeden tvar písmen (velká tiskací)

KRÁTKÁ DOBA NA UVONĚNÍ RUKY

uvolňovací cviky před psaním

3 týdny až 1 měsíc

DOSTATEK ČASU NA UVOLNĚNÍ RUKY

uvolňovací cviky před psaním

 4 měsíce

 dlouho trvá, než jsou děti schopny číst smysluplný text

 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

děti od počátku čtou s porozuměním, brzy se naučí číst

 děti se více spoléhají na pomoc učitele - zapíše jim úkoly, podepíše nebo orazítkuje práce .... 

 VELKÁ MOTIVACE

děti čtou velmi brzy, píší krátké vzkazy,

jsou samostatnější - samy si zapisují od počátku úkoly, podepisují si své práce

 výuka psacího písma začíná již počátkem října, kdy ruka není dostatečně uvolněná  výuka psacího písma začíná po Vánocích, kdy je ruka dostatečně uvolněná

© Mgr. Lenka Syrová, 2008-2015

Upozornění.: Žádná část těchto webových stránek nemůže být bez předchozího souhlasu dále šířena jakýmkoli způsobem . Je možno však odkazovat na původní zdroj materiálu.

 

 VÝHODY GENETICKÉ METODY:

cimg0607.jpg

 • vycházíme z toho, co již děti znají ze školy - tvary velkých tiskacích písmen
 • žáci se učí nejdříve pouze velká tiskací písmena, neučí se tak čtyři tvary písmen současně
 • písmena, která se učí, ihned zapisují, což podporuje motivaci dětí
 • děti jsou schopny číst jakýkoli text již velmi brzy
 • genetická metoda vede ke čtení s porozuměním
 • děti si zapisují co čtou, velmi brzy píší krátké vzkazy
 • velká písmena nečiní dětem problém zapisovat, skládají se pouze z rovných čar a obloučků
 • přechod na čtení malých tiskacích písmen je velmi rychlý (cca do 1 týdne)
 • malá tiskací písmena se vyvodí na základě tvarové podobnosti, např. Oo, Cc, Vv, Zz, Kk ..., zbytek se děti "doučí", nebo již dávno znají díky své zvídavosti
 •  je dostatek času na uvolnění ruky, se psaním malých psacích písmen se začíná cca v lednu (po přechodu na čtení malých tiskacích písmen), kdy je ruka dostatečně uvolněná

 

NEVÝHODY GENETICKÉ METODY:

cimg0619.jpg

 • metoda není zatím příliš rozšířená, učí se na cca 20% škol, problémy mohou nastat při přechodu na jinou školu během 1. ročníku
 • malý výběr učebnic
 • čtení neznámých a delších slov (např. různé místní názvy) může zpočátku trvat déle
 • pro zlomek dětí není tato metoda vhodná a časem přejdou ke slabikování

 

 

JAK PROBÍHÁ VÝUKA?

cimg0644.jpg

Nepoužíváme speciální písanky pro genetiku, chybí v nich pomocná liniatura pro děti (problém pro děti při počátečním psaní).

Využíváme ucelenou sadu písanek z nakladatelství Nová škola. Jde o Moje

cimg0648.jpg

 první psaní (uvolňovací cviky s říkankami, náměty pro rodiče, psaní číslic) a celkem čtyři písanky malého formátu.

 

 

ZÁŘÍ:

 • děti se učí napsat své jméno, jména spolužáků a členů rodiny
 • denně luštíme vzkazy na tabuli (tímto se učíme i nová písmenka "navíc")
 • procvičování smyslů (zrakové a sluchové rozlišování)
 • orientace na ploše - pojmy vpravo x vlevo, řádek x sloupec, řádek x linka
 • učíme se první písmenka z učebnice a pracovního sešitu
 • uvolňovací cviky s říkankami z Moje první psaní

 

ŘÍJEN A LISTOPAD:

 • pokračují hry na sluchové rozlišování, např. Co má AUTO na začátku? Co má AUTO na konci? Kde je hláska A ve slově TAŠKA? Co je to P-E-S?
 • děti znají většinu písmen (jen velká tiskací), umí je přečíst i zapsat
 • sluchovou cestou skládají a rozkládají slova (i z písmen, která ještě neznají), používáme tzv. marťanštinu
 • čteme první slova ze známých písmen
 • zapisujeme první slova z probraných písmen
 • ranní vzkazy na tabuli již píší občas samy děti
 • uvolňovací cviky s říkankami z Moje první psaní

 

 PROSINEC:

 • děti znají celou abecedu (velká tiskací písmena) a připravují se na přechod ke čtení malých tiskacích písmen
 • dokáží číst veškerý text velkými tiskacími písmeny
 • uvolňovací cviky s říkankami z Moje první psaní

 

LEDEN:

cimg0635.jpg

 • přechod ke čtení malých tiskacích písmen
 • psaní - Písanka č. 1 s pomocnou liniaturou

 

ÚNOR AŽ ČERVEN:

 • čtení: zaměření se na techniku čtení a čtení s porozměním
 • psaní - psací abeceda (Písanky č. 2 až 4)

 

cimg0633.jpg

 

NAŠE VÝUKA GENETICKÉ METODY ČTENÍ:

OSTATNÍ: