Jdi na obsah Jdi na menu
 


TÝDENNÍ PLÁNY

 

Týdenní plány

Organizace - týdenní plány:

 tydenni-plan-1.pngTýdenní plán na následující týden rodiče obdrží mailem během neděle (nejpozději v pondělí). Bude obsahovat učivo na celý týden, výstupy (co by měl žák na konci týdne umět) a hodnocení žáka k jednotlivým výstupům vetydenni-plan-2.png formě smajlíků.

V pondělí ráno se budeme s dětmi scházet v kruhu, kde se dozvíme, jaké úkoly nás budou čekat.

Celý týden završíme pátečním setkáním v kruhu, kdy si daný týden vyhodnotíme. Děti si zaznamenají formou smajlíků své chování a zhodnotí si, jak se jim dařilo naplnit jednotlivé výstupy.

Hodnocení chování provedu i já, občas připíší, co mě dítěti za ten týden napadne (pochvala, co se dařilo, co by se dalo ještě vylepšit, co se moc nedařilo ...). Týdenní plány si děti v pátek berou domů a předají je k doplnění rodičům. Vyplněné, případně i s poznámkami a vzakzy dětí, donesou týdenní plán v pondělí zpět. 

 

 

 

CO JE KOMUNITNÍ KRUH?

 = sezení v kruhu, které se podílí na spoluvytváření pozitivního klimatu ve třídě, pocitu vzájemné sounáležitosti, vytváření soudržnosti a rozvoji emocionality.

Otázky pro děti jsou formulovány obecně, nejčastěji v 1. nebo 3. osobě množného čísla.  

 

Komunitní kruh má svá 4 základní pravidla, která je nutno dodržovat:

PRAVIDLO NASLOUCHÁNÍ -  mluví jen jeden, pozorně poslouchám ostatní, jakmile domluvím, předám slovo dalšímu

PRÁVO NEMLUVIT - když nechci, nemusím říkat nic

PRAVIDLO ÚCTY - nemluvím o nikom nehezky, hovoříme obecně

PRAVIDLO ZACHOVÁNÍ SOUKROMÍ - o čem jsme hovořilo v komunitním kruhu, NIKDY nesdělujeme konkrétně dál. Můžeme ale hovořit obecně, např. vyprávěli jsme si o ....   

 

Použité zdroje:

 RVP